[16.07.2017]Yongbi full vol 9 –> vol 13


http://www.facebook.com/A4V.Manga

Trả nợ hàng full vol, hôm nay đã quyết tâm ngồi làm cho đến vol mới nhất mà nhóm đã dịch xong 😀

 

Tác giả: Ki Woon Ryu

Họa sĩ: MOON Jung-Hoo

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia

Mô tả: 5 vol từ vol 9 tới vol 13, chương 87 tới chương 128, mỗi vol chừng 300mb

Cái nào đã có full vol thì mình đã xóa link chapter, để giải phóng dung lượng drive,

Chúc vui vẻ!

truthiendietdia

 

Advertisements

%d bloggers like this: