[16.07.2017]Yongbi full vol 9 –> vol 13


http://www.facebook.com/A4V.Manga

Trả nợ hàng full vol, hôm nay đã quyết tâm ngồi làm cho đến vol mới nhất mà nhóm đã dịch xong 😀

 

Tác giả: Ki Woon Ryu

Họa sĩ: MOON Jung-Hoo

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia

Mô tả: 5 vol từ vol 9 tới vol 13, chương 87 tới chương 128, mỗi vol chừng 300mb

Cái nào đã có full vol thì mình đã xóa link chapter, để giải phóng dung lượng drive,

Chúc vui vẻ!

truthiendietdia

 

Advertisements

[09.04.17][1280]Yongbi chap 113~128


http://www.facebook.com/A4V.Manga

Bài post đầu tiên trong năm 2017, ngâm khá lâu, cũng được nhiều chương, giờ thì mình share đây 😀

Bao gồm các chương còn lại của vol12, và toàn bộ vol13

Bên tiếng anh đã bắt đầu làm vol14 rồi, nhưng tạm thời mình chưa làm được, chắc lại ngâm tiếp, nhân tiện nhắc lại bộ này là 15 vols nhé,

Post tiếp theo sẽ là của Slam Dunk (đoán vậy) :]]

[A4V

chap 114 – GDRIVE | ONLINE

chap 115 – GDRIVE | ONLINE

chap 116 – GDRIVE | ONLINE

chap 117 – GDRIVE | ONLINE

chap 118 – GDRIVE | ONLINE

chap 119 – GDRIVE | ONLINE

chap 120 – GDRIVE | ONLINE

chap 121 – GDRIVE | ONLINE

chap 122 – GDRIVE | ONLINE

chap 123 – GDRIVE | ONLINE

chap 124 – GDRIVE | ONLINE

chap 125 – GDRIVE | ONLINE

chap 126 – GDRIVE | ONLINE

chap 127 – GDRIVE | ONLINE

chap 128 – GDRIVE | ONLINE

Chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[26.11.15][1249]Yongbi chap 107~108


http://www.facebook.com/A4V.Manga

chap 107 – GDRIVE | ONLINE

chap 108 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[24.09.15][1236]Yongbi chap 106


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

chap 106 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[28.08.15][1235]Yongbi chap 105


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

chap 105 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[07.06.15][1228]Yongbi chap 104


http://www.facebook.com/A4V.Manga

bắt đầu vol 11 nhé 😀

[]

chap 104 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[24.05.15][1227]Yongbi chap 103


http://www.facebook.com/A4V.Manga

xi ca lô :v

hết vol10 nhé, chưa có tổng hợp, không cần đợi

[A4V

chap 103 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Previous Older Entries

%d bloggers like this: