[28.05.17][1292]Slam Dunk vol6


http://www.facebook.com/A4V.Manga

Đang bắt đầu vol7 rồi nhé 😀

[A4V.Manga]SD_v6_#000-350

GDRIVE

Tổng hợp: a4vmanga.com/slam-dunk

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Kiara Lee, Kurenai, WindS

Mô tả: 12 chương từ chương 57 tới chương 68, nặng 170 mb

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

[03.07.16]Slam Dunk vol5 (1265)


http://www.facebook.com/A4V.Manga

Mãi mới xong :v

cover

GDRIVE

Tổng hợp: a4vmanga.com/slam-dunk

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Kiara Lee, Kurenai

Mô tả: 11 chương từ chương 46 tới chương 56, nặng 151 mb

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

[26.07.15][1234]Slam Dunk #33


http://www.facebook.com/A4V.Manga

hết vol, đợi tổng hợp nhé 😀

[A4V

#33 – Thình thịch | ONLINE

xem ONLINE tại: http://otakufc.com/manga/Slam-Dunk-A4V-Manga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[21.07.15][1233]Slam Dunk #32


http://www.facebook.com/A4V.Manga

lại hiện hồn tiếp :v

[]

#32 – Kẻ nguy hiểm | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[20.07.15][1232]Slam Dunk #31


http://www.facebook.com/A4V.Manga

 

lâu lắm mới gặp lại :v

[A4V

#31 – Nôn nóng | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[21.06.15][1231]Slam Dunk #30


http://www.facebook.com/A4V.Manga

xi ca lô :O

mình lười lắm, mình ko up online đâu =]]

[A4V

#30 – Counter attack

chúc vui vẻ :v

truthiendietdia

[13.06.15][1230]Slam Dunk #28-29


http://www.facebook.com/A4V.Manga

klq nhưng mạng ở nhà mất đã 3 hôm :O

[A4V

#28 – Ryonan rực lửa

#29 – Cầu thủ siêu hạng

chúc vui vẻ :v

truthiendietdia

Previous Older Entries

%d bloggers like this: