Cập nhật mới ♥


——-\’o’/——-i love A4V.Manga——-\’o’/——-

Đây là post update, sẽ thường xuyên dc đính lên đầu để các bạn tiện theo dõi những pj đang on-going~

Ồ ye ye ye~~ blushing

Mình chỉ update lên cho tiện theo dõi, chớ tiến độ thì  đành hỏi chúa để biết thêm chi tiết~silly

Tình hình rất chi là tình hình, và cuối cùng thì đây là tình hìnhdaydreaming - New!:

GTO Shonan 14 days: DROP

ToRaDoRa: DROP

Gantz:  DROP

Dragon Ballchương 1 ~ chương 194 (Complete) (trước khi lấy vợ) :]]

Dragon Ball Z: chương 194 ~ chương 520 (Complete) (sau khi lấy vợ) :]]

Dragon Ball Minus (07.06.2014)

Franken Fran: 40 (06.03.14) + 41 (07.03.14) + 42 (08.03.14) + 43 (11.03.14) + 44 (13.03.14) + 45~46.5 (21.03.14) + vol6 (31.03.14) + 47~50 (14.04.14) + 51~53 (12.05.14) + 22.5 + 30.5 (26.05.14) + vol7 (22.06.14) + 54~57 (23.06.14) + 58 (25.06.14) + 59 (28.06.14) + 60~61 + 61.5 (29.06.14) + vol8 (29.06.14) (Complete)

GTO: DROP

Miyuki: chương 1~95 (Complete)

Witch Hunter:

Gintama: DROP

Slam Dunk: 1 (12.07.14) + 2 (14.07.14) + 3 (20.07.14) + 4 (25.07.14) + 5 (10.08.14) + 6 (12.08.14) + 7+8 (03.09.14) + 9+10 (07.10.14) + 11 (11.10.14) + vol1 (13.10.14) + vol2 (14.03.15) + 23~27 (17.05.15) + 28-29 (13.06.15) + 30 (21.06.15) + 31 (20.07.15) + 32 (21.07.15) + 33 (26.07.15) + vol3 (29.07.15) + vol4 (12.10.15) +

The hour of the Mice: Complete

Yongbi – Long Phi Bất Bại: 1 (12.06.12) + 2 (24.06.12) + 3 (07.07.12) + 4 (14.07.12) + 5 (22.07.12) + 6~7 (04.08.12) + 8 (10.08.12) + 9~10 (11.08.12) + 11 (02.09.12) + 12 (03.09.12) + 13~14 (05.09.12) + 15 (08.09.12) + 16 (10.09.12) + 17 (18.09.12) + 18 (19.09.12) + 19 (23.09.12) + 20 (05.10.12) + 21 (10.10.12) + 22 (11.10.12) + 23 (15.10.12) + 24 (16.10.12) + 25~30 (31.10.12) + 31 (24.11.12) + vol1 (01.12.12) + vol2 (02.12.12) + 32 (14.12.12) + 33 (15.12.12) + 34 (16.12.12) + 35 (18.12.12) + 36 (20.12.12) + 37 (29.01.13) + 38 (31.01.13) + 39 (08.02.13) + 40 (20.02.13) + 41 (24.02.13) + 42 (28.02.13) + 43 (03.03.13) + 44 (13.03.13) + 45 (16.03.13) + 46 (28.03.13) + 47 (29.03.13) + 48 (07.04.13) + 49 (13.04.13) + 50 (14.04.13) + vol3 (24.04.13) + 51 (28.04.14) + 52 (02.05.13) + 53 (09.05.13) + 54 (15.05.13) + 55 (19.05.13) + 56 (31.05.13) + 57 (04.06.13) + 58 (12.06.13) + 59 (17.06.13) + 60 (22.06.13) + 61 (07.07.13) + 62 (12.07.13) + 63 (20.07.13) + 64 (27.07.13) + 65 (07.08.13) + + 66 (16.08.13) + vol4 (18.08.13) + vol5 (19.08.13) + 67 (24.08.13) + 68 (30.08.13) + 69 (08.09.13) + 70 (09.10.13) + 71 (19.11.13) + 72 (21.11.13) + 73 (26.11.13) + 74 (27.11.13) + 75 (02.12.13) + 76 (05.12.13) + 77 (12.12.13) + 78-79 (14.01.14) + 80 (18.01.14) + 81 (22.01.14) + 82 (27.01.14) + 83 (28.01.14) + 84 (03.02.14) + 85~86 (04.03.14) + vol6~8 (31.03.14) + 87 (16.04.14) + 88~89 (20.05.14) + 90 (17.06.14) + 91 (30.06.14) + 92~93 (31.07.14) + 94~95 (13.09.14) + 96 (05.12.14) + 97~98 (29.12.14) + ~102 (28.04.15) + 103 (24.05.15) + 104 (07.06.15) + 105 (28.08.15) + 106 (24.09.15)

 Raiden-18:

Dự kiến

định làm tiếp K-on 😀

(Các pj ẩn…)

(Nếu bạn trong lúc ăn chơi bối rối có điều chi sơ sótblushing, yêu cầu ai đó đó, hãy nhắc nhở để mình có thể update chính xác hơn.)

Update lần cuối: 12.10.2015

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: