[17.05.16][1254]Yongbi chap 109~113


http://www.facebook.com/A4V.Manga

Lâu lắm mới gặp lại, tuy đã tránh nhưng chính thức là nhóm mình giải tán nhé, lâu nay vẫn chỉ có mình mình (truthiendietdia) hoạt động, mình cũng không tuyển thêm thành viên nữa.

Thực ra cũng chẳng ảnh hưởng lắm, khi nào hứng lên mình sẽ làm 🙂

Hè 😀

[A4V

chap 109 – GDRIVE | ONLINE

chap 110 – GDRIVE | ONLINE

chap 111 – GDRIVE | ONLINE

chap 112 – GDRIVE | ONLINE

chap 113 – GDRIVE | ONLINE

Chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

[26.11.15][1249]Yongbi chap 107~108


http://www.facebook.com/A4V.Manga

chap 107 – GDRIVE | ONLINE

chap 108 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[12.10.15]Slam Dunk vol4


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

GDRIVE

Tổng hợp: a4vmanga.com/slam-dunk

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, anycold, Otaku1413, Rikureplica, Kiara Lee

Mô tả: 12 chương từ chương 34 tới chương 45, nặng 186 mb

Đọc từ phải qua trái

truthiendietd

[24.09.15][1236]Yongbi chap 106


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

chap 106 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[28.08.15][1235]Yongbi chap 105


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

chap 105 – GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[29.07.15]Slam Dunk vol3


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

GDRIVE

Tổng hợp: a4vmanga.com/slam-dunk

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Levymon, anycold, Otaku1413

Mô tả: 11 chương từ chương 23 tới chương 33, nặng 168 mb

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

[26.07.15][1234]Slam Dunk #33


http://www.facebook.com/A4V.Manga

hết vol, đợi tổng hợp nhé 😀

[A4V

#33 – Thình thịch | ONLINE

xem ONLINE tại: http://otakufc.com/manga/Slam-Dunk-A4V-Manga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Previous Older Entries Next Newer Entries

%d bloggers like this: