[SHOW]trang đôi Slam Dunk


Một trang đôi trong pj Slam Dunk

RAW

061-raw

click to see full size

clean bước 1

  • tách 2 phần trang ra, chỉnh vị trí sao cho trông hợp lý
061-step1

click to see full size

clean bước 2

  • “lấp” đoạn trắng ở giữa
061-step2

click to see full size

Bước cuối, done!

  • Chỉnh level trắng đen cho hợp lý
061-preclean

click to see full size

truthiendietdia

Advertisements

%d bloggers like this: