[10.05.15][1225]Slam Dunk #23~26


http://www.facebook.com/A4V.Manga

nhân dịp thấy đã cán 3000 likes bên fb của nhóm, có bao nhiêu thì tung ra bấy nhiêu vậy 😀

[A4V

#23 – Không phải là hạng xoàng

#24 – Trước ngày thi đấu

#25 – Hai kẻ nhiều duyên nợ

#26 – Vũ khí bí mật

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: