[14.03.15]Slam Dunk vol2


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V.Manga]SD_v2_#000

GDRIVE

Tổng hợp: a4vmanga.com/slam-dunk

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

 • tham gia: truthiendietdia, WindS, Levymon, anycold

Mô tả: 11 chương từ chương 12 tới chương 22, nặng 162 mb

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

Advertisements

4 Comments (+add yours?)

 1. heocon0504
  Mar 17, 2015 @ 23:00:40

  Qúa tuyệt

 2. truthiendietdia
  Mar 17, 2015 @ 23:21:44

  :3

 3. BKPRO
  Mar 28, 2015 @ 22:40:47

  Ủng hộ anh hết mình

 4. truthiendietdia
  Mar 29, 2015 @ 21:58:25

  đa tạ bạn (y)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: