[14.03.15]Slam Dunk vol2


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V.Manga]SD_v2_#000

GDRIVE

Tổng hợp: a4vmanga.com/slam-dunk

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, WindS, Levymon, anycold

Mô tả: 11 chương từ chương 12 tới chương 22, nặng 162 mb

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

Advertisements

%d bloggers like this: