[29.12.14][1206]Yongbi chap 97, 98


http://www.facebook.com/A4V.Manga

2 chương tiếp 😉

[A4V

chap 97 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

chap 98 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

[05.12.14][1204]Yongbi chap 96


http://www.facebook.com/A4V.Manga

bắt đầu vol10 nhé 😉

[A4V

chap 96 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

sau khi VNS sụp thì tạm thời mình sẽ ko tự up online nữa các bạn nhé, các bạn chịu khó tự tìm qua các trang khác vậy :v

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

%d bloggers like this: