[13.10.14]Slam Dunk vol1


http://www.facebook.com/A4V.Manga

SDvol1_350

GDRIVE: HQ | LQ

BOX.COM: HQ | LQ

Tác giả: INOUE Takehiko

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, WindS, tuanchelsea8x

Mô tả: 11 chương từ chương 1 tới chương 11, nặng 170 mb (HQ), 64 mb (LQ)

Đọc từ phải qua trái

truthiendietdia

Advertisements

[11.10.14][1203]Slam Dunk #11


http://www.facebook.com/A4V.Manga

lâu lắm mới hiện hồn :v

[A4V

#11 – Phật đầu bạc | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

hết vol 1, nếu phát hiện lỗi nào phiền các bạn báo lại sớm để mình sửa, còn không nếu đã rel nguyên vol rồi thì mình sẽ không sửa nữa, đa tạ 🙂

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[07.10.14][1202]Slam Dunk #9+10


http://www.facebook.com/A4V.Manga

lâu lắm mới hiện hồn :v

[A4V

#9 – Căn bản rất quan trọng | GDRIVE: HQ | LQ

#10 – Một buổi chiều nóng nảy | GDRIVE: HQ | LQ

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Slam-Dunk-A4VManga

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

%d bloggers like this: