[29.06.14]Franken Fran volume 8 – HẾT


FF_8_350

Download vol 8: GDRIVE

Tác giả: KIGITSU Katsuhisa

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: Rikureplica,anycold, vdh92, truthiendietdia, Hiromi Itsuki

Mô tả: 197 trang, 8 chương từ  chương 54 tới chương 61 + 1 chương extra, nặng 148mb

Đọc từ phải qua trái

download các vol khác tại: a4vmanga.com/franken-fran

chúc vui vẻ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: