[30.06.14][1188]Yongbi chap 91


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

chap 91 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

xem ONLINE tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Long-Phi-Bat-Bai-A4V

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

[29.06.14]Franken Fran volume 8 – HẾT


FF_8_350

Download vol 8: GDRIVE

Tác giả: KIGITSU Katsuhisa

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: Rikureplica,anycold, vdh92, truthiendietdia, Hiromi Itsuki

Mô tả: 197 trang, 8 chương từ  chương 54 tới chương 61 + 1 chương extra, nặng 148mb

Đọc từ phải qua trái

download các vol khác tại: a4vmanga.com/franken-fran

chúc vui vẻ!

[29.06.14]Franken Fran ep.61.5


http://www.facebook.com/A4V.Manga

truyện tới đây là kết thúc…

[A4V

ep.61.5 – Curtain call (chuyện hậu trường) | GDRIVE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Franken-Fran

HẾT

truthiendietdia

[29.06.14][1187]Franken Fran ep.61


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V.Manga]Franken_Fran_v8_ep61_192

ep.61 – Dream (giấc mơ) | GDRIVE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Franken-Fran

chương (chính) cuối cùng!

còn chương extra nữa!

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[29.06.14][1186]Franken Fran ep.60


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

ep.60 – Right and Left (phải và trái) | GDRIVE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Franken-Fran

không liên quan nhưng Brazil vừa thắng xong :3 mừng cái :3

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[28.06.14][1185]Franken Fran ep.59


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

ep.59 – Fluorite (đá dạ quang) | GDRIVE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Franken-Fran

còn 2 chương nữa…

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

[25.06.14][1184]Franken Fran ep.58


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

ep.58 – Vengeance 3 (Vengeance phần 3) | GDRIVE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Franken-Fran

còn 3 chap nữa + 1 chương extra!

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Previous Older Entries

%d bloggers like this: