[20.05.14][1177]Yongbi chap 88-89


http://www.facebook.com/A4V.Manga

[A4V

chap 88 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

chap 89 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

xem ONLINE tại: https://truyen.vnsharing.net/Truyen/Long-Phi-Bat-Bai-A4V

hiện tại nhóm làm tiếng Anh bộ này là Randomscan đã giải tán, tuy nhiên họ đảm bảo Yongbi vẫn sẽ được tiếp tục, bao giờ ra chap mới thì tùy họ thôi, chắc lâu lâu mới hiện hồn 1 lần như mọi khi :))

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: