Franken Fran volume 6, Yongbi volume 6, Yongbi volume 7, Yongbi volume 8


trả hàng tồn kho

Franken Fran 6

FF_6_350

Download vol 6: GDRIVE

Tác giả: KIGITSU Katsuhisa

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: Boon,Williams217, truthiendietdia

Mô tả: 197 trang ko kể credit, 8 chương từ  chương 39 tới chương 46, 1 phụ trương (extra episode) nặng 135mb

Đọc từ phải qua trái

download các vol khác tại: a4vmanga.com/franken-fran

Yongbi volume 6

yo06_350

Vol 6: GDRIVE: part1 + part2

Tác giả: Ki Woon Ryu

Họa sĩ: MOON Jung-Hoo

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Sa Sa

Mô tả: 10 chương từ  chương 59 tới chương 68, nặng 277 mb

Đọc từ trái qua phải

Yongbi volume 7

yo07_350

Vol 7: GDRIVE: part1 + part2

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia

Mô tả: 9 chương từ  chương 69 tới chương 77, nặng 289 mb

Yongbi volume 8

yo08_350

GDRIVE: part1 + part2

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia

Mô tả: 9 chương từ  chương 78 tới chương 86, nặng 277 mb

download các vol khác tại: a4vmanga.com/yongbi

chúc vui vẻ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: