[06.03.14][1160]Franken Fran ep.40


http://www.facebook.com/A4V.Manga

Fran trở lại rồi đây :v

lần này sẽ complete bộ này, làm từ năm 2009, còn trước cả Dragon Ball :]]

[]

ep.40 – Buccaneer (cướp biển) | GDRIVE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://truyen.vnsharing.net/Truyen/Franken-Fran

từ giờ tên chương mình sẽ để tiếng anh và có chú thích nhỏ, bản raw vốn cũng là tiếng anh rồi 🙂

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: