Preview Dragon Ball volume 30


đến đầu 3 rồi

000-1

Chương 437 – 2 người bí ẩn

Chương 438 – xác định đối thủ!

Chương 439 – hai trận của kuririn và piccolo

Chương 440 – chân tướng bất ngờ của shin

Chương 441 – videl bầm dập

Chương 442 – gohan nổi giận!!

Chương 443 – kế hoạch tác chiến bắt đầu khởi động

Chương 444 – năng lượng bị đánh cắp

Chương 445 – bí mật đáng sợ

Chương 446 – ma đạo sĩ babidi

Chương 447 – babidi đã biết

Chương 448 – không vào hang cọp

Chương 449 – trò chơi

Chương 450 – cửa thứ 2: yakon

Chương 451 – yến tiệc cho ma thú yakon

Chương 452 – Dabura xuất chiến!!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: