Preview Dragon Ball volume 29


000-1

Chương 421 – trường phổ thông trung học ở thành phố satan

Chương 422 – gohan rất mệt mỏi

Chương 423 – vị anh hùng mới!!

Chương 424 – cuộc gọi khẩn cấp cho videl!!

Chương 425 – lộ rồi!!!

Chương 426 – đại hội võ thuật vô địch thiên hạ

Chương 427 – đợt tu luyện đặc biệt bắt đầu!!

Chương 428 – Videl học bay

Chương 429 – gần ngày đại hội

Chương 430 – Dragon team trở lại!!

Chương 431 – sơ tuyển

Chương 432 – hai tiểu chiến binh

Chương 433 – trunks vs. son goten

Chương 434 – trunks vs. son goten part2

Chương 435 – vô địch giải thiếu niên!

Chương 436 – bản lĩnh của ngài satan!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: