Preview Dragon Ball volume 26


covervol26

Chương 375 – vegeta và trunks xuất phát!!

Chương 376 – một vegeta tự tin!

Chương 377 – son goku và son gohan

Chương 378 – siêu vegeta

Chương 379 – cell bán hoàn hảo thất bại

Chương 380 – chạy đi, số 18!!

Chương 381 – vegete hiếu chiến! cell thoát nạn!

Chương 382 – cell hoàn hảo!!

Chương 383 – tình thế đảo ngược

Chương 384 – độc chiêu cuối cùng của vegeta

Chương 385 – trunks ra tay

Chương 386 – siêu trunks với sức mạnh vượt trội vegeta

Chương 387 – cân bằng siêu sức mạnh

Chương 388 – ý tưởng của cell

Chương 389 – thông điệp kinh hoàng

Chương 390 – goku và gohan rời phòng

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: