[18.08.13]Yongbi volume 4


http://www.facebook.com/A4V.Manga

yo04_350

GDRIVE: part1 + part2 | BOX.COM: part1 + part2

Tác giả: Ki Woon Ryu

Họa sĩ: MOON Jung-Hoo

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

 • tham gia: truthiendietdia, Williams217

Mô tả: 14 chương từ  chương 37 tới chương 50, nặng 294 mb

Đọc từ trái qua phải

download các vol khác tại: a4vmanga.com/yongbi

chúc vui vẻ!

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

 1. Trịnh Đông Hải
  Aug 21, 2013 @ 10:13:08

  Đợi mãi mới có full vol. Cảm ơn nhiều.

 2. truthiendietdia
  Aug 21, 2013 @ 18:27:47

  😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: