Preview Dragon Ball volume 24


000-1

Chương 345 – số 20 bỏ chạy

Chương 346 – trunks trở lại

Chương 347 – sự nghi ngờ của trunks

Chương 348 – phòng thí nghiệm của tiến sĩ gero

Chương 349 – số 17, 18 thức giấc

Chương 350 – số 17, số 18 và… số 16?

Chương 351 – sô 16 bí ẩn

Chương 352 – Vegeta vs. số 18

Chương 353 – không hổ là vegeta

Chương 354 – android tự tin

Chương 355 – quyết định của piccolo

Chương 356 – điều kiện của kami-sama

Chương 357 – tin tức của buruma

Chương 358 – linh cảm xấu

Chương 359 – tương lai mà kami-sama thấy

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: