[23.06.13][950]Dragon Ball chương 337


http://www.facebook.com/A4V.Manga

bi9

[A4V.Manga]Dragon-Ball_v23_ch337_p110-111

Chương 337 – các siêu chiến binh tụ tập | BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

coi online tại: http://a4vmanga.blog.com/2012/08/17/dragon-ball/

kết thúc tuần này, tuần sau lại bình thường :v

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. DragonBall Fan
    Jun 25, 2013 @ 21:15:47

    Truthien ah, sao link online bao h cũng có sau vậy 😦

  2. truthiendietdia
    Jun 25, 2013 @ 22:47:06

    bạn sang bên CTD của VNS coi nhé, mình up bên đó trước, tại up bên đó tiện hơn :v bên này update sau 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: