[17.06.13][942]Yongbi chap 59


http://www.facebook.com/A4V.Manga

bi1

bắt đầu vol6 Yongbi

từ vol6 phần translator sẽ do bạn Sa Sa đảm nhiệm, nguyên nhân là do mình làm tương đối chậm nên bạn quyết định giúp sức :v :v :v

[A4V.Manga]Yongbi_v06_CE_ch059_p006

chap 59 – BOX.COM | GDRIVE | ONLINE

xem ONLINE tại: http://a4vmanga.blog.com/2012/08/17/yongbi/

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: