Preview Dragon Ball volume 21


lại là cái này!

000-1

Chương 300 – Frieza vs. Piccolo

Chương 301 – Frieza vs. Piccolo part 2

Chương 302 – Lần biến thân thứ 2 của Frieza

Chương 303 – ý tưởng điên cuồng của Vegeta

Chương 304 – siêu saiyan hay siêu frieza đây?

Chương 305 – Frieza hơn hay vegeta hơn?

Chương 306 – son goku hồi phục!!

Chương 307 – trận chiến cấp vũ trụ bắt đầu!

Chương 308 – cái chết của vegeta!!

Chương 309 – chẳng ai nhường ai!

Chương 310 – trận chiến đỉnh cấp

Chương 311 – chấp 2 tay

Chương 312 – 50% sức mạnh!

Chương 313 – Giới vương quyền cấp 20!

Chương 314 – quyết định cuối cùng

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: