900!


chương 297 Dragon Ball vừa rồi là chương truyện thứ 900 mà nhóm làm được, hê hê

mất 6 tháng từ tháng 10 năm ngoái

tiến tới con số 1000 nào 😡

consothang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: