[13.12.12][831]Dragon Ball chương 241


http://www.facebook.com/A4V.Manga

bi 2

[A4V.Manga]Dragon-Ball_v17_ch241_p025

Chương 241 – lời thỉnh cầu của Goku… | MEDIAFIRE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://a4vmanga.blog.com/2012/08/17/dragon-ball/

“căn nguyên cái ác vẫn còn tồn tại…”

vậy là mở đầu cho một cuộc chiến tiếp theo đấy :v

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. Nhan
    Dec 14, 2012 @ 17:43:34

    Can nguyen cai ac la Freeze , chua te vu tru

  2. truthiendietdia
    Dec 14, 2012 @ 19:34:03

    yeh 😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: