[02.12.12]Yongbi volume 2


http://www.facebook.com/A4V.Manga

Yongbi volume 2 by A4V.Manga

MEDIAFIRE part 1 + part 2 + part 3 | BOX.COM part 1 + part 2 + part 3

(các part tương ứng của 2 host là như nhau nhé, down host nào cũng giải nén dc hết)

Tác giả: Ki Woon Ryu

Họa sĩ: MOON Jung-Hoo

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Williams217

Mô tả: 10 chương từ  chương 12 tới chương 21, nặng 270 mb

Đọc từ trái qua phải

download các vol khác tại: a4vmanga.com/yongbi

chúc vui vẻ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: