cái này ghi cũng được 1 năm rồi đấy


và được chừng này chương, trung bình cũng khoảng 3 chương/tuần, khá phết 😀

tongket

một số pj ko thể tiến triển nhanh, biết sao được, đã tập trung cái này thì phải bỏ cái kia, đại khái thế 😀

hi vọng 1 năm tiếp tới cũng có thể được như thế này!

truthiendietdia

Advertisements

1 Comment (+add yours?)

  1. Williams217
    Jun 23, 2012 @ 23:48:06

    hơn 1 năm được 90 chaps… mình sếp làm thế là nhanh rồi :]]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: