Franken Fran ep.39 version 2


phiên bản cũ vì lười nên tớ ko edit sfx

đã phiền bạn BooN làm khoản đó

và đây là ver2

[BooN+A4V.Manga]Franken_Fran_v6_ep39_025-026

BOX.COM

đã thay thế link cũ trong post tổng hợp

down nhé!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: