The hour of the Mice volume 3 + 4


kết thúc triệt để bộ này nhé 😉

dây dưa mãi mới xong 😀

volume 3

The hour of the Mice volume 3 - Việt hóa bởi A4V.Manga

BOX.COM part 1 + part 2

Tác giả: TOUME Kei

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Williams217, Rikureplica

Mô tả: 226 trang, 11 chương từ  chương 4.1 tới chương 5.5, nặng 129 mb

Volume 4

The hour of the Mice volume 4 - Việt hóa bởi A4V.Manga

BOX.COM part 1 + part 2

Tác giả: TOUME Kei

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Williams217, Rikureplica, vdh92

Mô tả: 192 trang, 9 chương từ  chương 6.1 tới chương 7.4, nặng 103 mb

Đọc từ phải qua trái

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: