[23.04.12][732]The hour of the Mice chap 7.3


bi 1

còn 1 chương nữa là complete, sau đó sẽ tiến hành pj khác, dự đoán là pick lại 1 pj đang tạm ngưng để làm tiếp, có ai muốn biết là truyện j` ko?

[A4V.Manga]The.Hour.of.the.Mice_V4_156

chap 7.3 – tạm biệt | MEDIAFIRE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://anime4viet.com/forums/hour-mice/

chương này ko có j` vui vẻ cả

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: