rắc rối


đang gặp rắc rối với cái máy tính

cứ biết vậy là được, tớ ko thể giải thích cụ thể hơn, nên tuần này chương chậm, tuy nhiên vẫn cứ cố gắng đảm bảo có 2 chương DB

thanks

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: