[24.03.12][715]The hour of the Mice chap 6.4


bi tiếp

tổng hợp: https://a4vmanga.com/the-hour-of-the-mice/

[A4V.Manga]The.Hour.of.the.Mice_V4_063

chap 6.4 – gặp lại 2 | MEDIAFIRE | BOX.COM | ONLINE

coi online tại: http://anime4viet.com/forums/hour-mice/

mọi nút thắt trong truyện đang dần được giải quyết, sự an toàn của các nhân vật chính đã không còn quan trọng, chỉ là… kẻ tài hoa có thể tìm thấy sự tự do đúng nghĩa cho mình được ko? chờ nhé.

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: