Haizzzzz


đúng là số chó cắn

còn mỗi cái usb 8gb thì nó cũng cháy mất

đã nghèo thì chớ T^T

các đại gia, ta lại tự kỉ vài ngày đây T^T

truthiendietdia

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. dolphinkun
    Mar 21, 2012 @ 23:16:43

    Đi chích ngừa đi

  2. truthiendietdia
    Mar 22, 2012 @ 00:09:14

    tớ thì vạn độc bất xâm rồi, chỉ mỗi cái là đau thôi T^T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: