The hour of the Mice volume 2


full volume 2

The hour of the Mice volume 2

click vào hình để download

Tác giả: TOUME Kei

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Mi[K], debabe, Williams217

Mô tả: 220 trang, 10 chương từ  chương 2.3 tới chương 3.7, nặng 130 mb

Đọc từ phải qua trái

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: