[29.01.12][683]The hour of the Mice chap 4.3


định rel 2 chap nhưng mà sức chỉ đủ check dc 1 chap 😀

[A4V.Manga]The.Hour.of.the.Mice3_049

chap 4.3 – bạn bè | ONLINE

coi online tại: http://anime4viet.com/forums/hour-mice/

thế này là rõ tình cảm của Kiriko cho Nagi rồi nhé 😉

3 kẻ tình cảm nhập nhằng cùng sống chung với nhau, đỡ thôi \m/

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: