The hour of the Mice volume 1 + Dragon Ball volume 9


2 nhát

The hour of the Mice volume 1

[A4V.Manga]The hour of the Mice1_350

Tác giả: TOUME Kei

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Jeanny, Mi[K], Williams217

Mô tả: 193 trang, 8 chương từ  chương 1.1 tới chương 2.2, nặng 81.6 mb

Đọc từ phải qua trái

Dragon Ball volume 9

[A4V.Manga]Dragon Ball9_350

Tác giả: TORIYAMA Akira

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.com/

  • tham gia: truthiendietdia, Williams217

Mô tả: 253 trang, 15 chương từ  chương 120 tới chương 130 + chương extras, nặng 116 mb

Đọc từ phải qua trái

download các vol trước tại a4vmanga.com/dragon-ball

mấy hôm nay bạo khá kinh, bù cho tháng trước hầu như ko làm gì, hi vọng mấy ngày tới vẫn còn hứng để như vậy 😀

chúc các bạn vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: