White flag! [2]


white flag

sau 2 tháng kể từ White flag lần đầu 😀

tuần này ko có DB hay miyuki hay THOTM nhé, nhà tớ có người nằm viện, mấy ngày cuối tuần phải vô trông, đụng vào máy tính còn khó chứ đừng nói edit hay dịch j` cả, tuy nhiên tới tối sẽ có chap 4 WH, vì làm trước đó rồi, giờ upload thôi

😀

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: