[SHOW]9[VIDEO] – redraw – ảnh đối xứng


ảnh đối xứng… ảnh đối xứng là… tóm lại cứ xem video sẽ biết 😀

raw – đã preclean

[SHOW]9[A4V.Manga]redraw---anh-doi-xung

click to see full size

 result – edit sfx

[SHOW]9[A4V.Manga]redraw---anh-doi-xung

click to see full size

 VIDEO

[SHOW]9[A4V.Manga]redraw---anh-doi-xung_thumbnail

DOWNLOAD

dài 19 phút, file nén nặng 78mb, gồm cả video và file psd

chúc vui vẻ!

truthiendietdia

Advertisements

3 Comments (+add yours?)

  1. Trackback: [TUT]Tham khảo dành cho Cleaner « A4V.Manga Translation
  2. Phạm Minh Công
    Oct 07, 2011 @ 07:53:07

    Hờ hờ…Thích nhất những quả Show hàng kèm video này :))
    THanKS anh Địa :>

  3. Trackback: [SHOW-09][VIDEO] Redraw – ảnh đối xứng - free anime download, free manga download

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: