update tuần mới


móa, ko có j` đâu 😀

lẽ ra phải làm cái lich update nhưng sorry là chưa có điều kiện làm xD

tuần này mình sẽ ko ở nhà nên mọi công việc còn lại nhường lại cho lão wil nhiệt tình

chậm nhất trưa ngày mai sẽ có lịch release nhé 😀

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: