White Flag 1!


chạy ko thoát =]]

hôm qua ko khất thì hum nay khất 😀

ta ko rel kịp chap 10 Miyuki, hẹn các bạn, uhm`, ngày mai nhé 08.08.11, phù

đang trong thời điểm làm project cuối kì nên ko rảnh nhiều lắm, nhưng căn bản vẫn có thời gian dành đi chơi nên thôi ko biện hộ nữa 😀

mai rel chap 10 Miyuki rồi sẽ làm cái lịch rel tuần tới luôn 😀 hi vọng ko phải chạy lụt nữa (nhất là DB) xD

cảm ơn các bạn

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: