Tình trạng của Dragon Ball


tình hình là Dragon Ball sẽ bị ngưng một thời gian

nguyên nhân: Feanor, tay chủ chốt làm tiếng anh bộ này hiện đang bị chấn thương cổ tay, và cũng đừng hi vọng là anh ta có thể ngúc ngắc con chuột để mà edit. thảm rồi 😦

thông tin chi tiết coi trên trang chủ của HAO nhé.

truthiendietdia

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: