lảm nhảm


đang học 3D, cày 2 ngày với cái mặt người rồi :]]

mai sẽ rel truyện, truyện nào thì tớ cũng chưa biết, khả năng lớn nhất là DB99 xD

T@_@D

Advertisements

2 Comments (+add yours?)

  1. vdh92
    Apr 13, 2011 @ 13:34:17

    haizz ngồi học bù cả đầu nhiều lúc chỉ muốn bỏ đi ngủ cho đã thì thôi.

  2. Williams217
    Apr 13, 2011 @ 19:56:51

    ôi những con người chăm chỉ …

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: