[06.03.11]Dragon Ball chương 93~94


Chương 93 – đại phản kích!

Chương 94 – cuộc chiến nhẹ nhàng

coi online DB tại đây 😀

2 chương tiếp theo sẽ mất khá lâu để rel đó nhé 😀

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: