Lảm nhảm


chả biết làm gì nên ngồi lảm nhảm

từ giờ tớ sẽ phân bố đều cho các pj, cố gắng làm xong phần việc của em này rồi chuyển qua em khác, ko tập trung vô em nào nữa, như thế sẽ tránh tình trạng pj dc làm ít sẽ bị drop

ài, tư tưởng là vậy nhưng thực tế đến đâu còn chưa biết được

nội trong vài ngày tới sẽ rel tiếp Dragon Ball

còn Franken Fran chắc đành để lâu lâu vậy :-” thiếu editor quá :-”

chờ nhé 😀

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: