Đến lượt acc truthiendietdia bị khóa


Nghe như ngày tàn của blog sắp đến rồi đó nhỉ :]]

mình có nên vu cho việc cái tên này có chứa từ gì nhạy cảm? :]]

nếu ko dc active lại thì từ giờ tớ sẽ sử dụng acc sfunblog này

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: