[04.01.11]Dragon Ball vol 4


vol 4, sau một thời gian rất lâu xD

Tác giả: Toriyama Akira

Nhóm dịch: A4V.Manga, trụ sở https://a4vmanga.wordpress.com/

  • trans, editor, PR, QC: truthiendietdia, Williams217, vdh92, Boo wí tộc, debabe, angel_s

Mô tả: 239 trang ko kể credit, 15 chương từ  chương 45 tới chương 59, nặng 73mb

Đọc từ phải qua trái

Các tập trước

click vào hình để download!

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: