blog đọc online của nhóm đã bị xóa sổ ;___;


bị nói là vi phạm quy định của wordpress, cụ thể vi phạm cái j` thì tớ đọc ko nổi (toàn tiếng anh =]])

haiz, nói chung…

từ giờ ko up link online nữa đâu 😀

xóa một lèo luôn, thật là đau đầu.

biết đâu ngày nào họ lại xóa luôn cả cái blog này O_o’

tớ sẽ upload link down các chương còn thiếu trong thời gian sớm nhất có thể, từ nay các bạn khỏi lo việc phải đọc link xấu đi 😀

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: