[19.12.10]Dragon Ball chương 75~77


Chương 78 sẽ release muộn, chả biết bao lâu, nhưng muộn 😀 lí do: tớ sẽ ngồi làm sạch sẽ sfx của chương đó 😀

Cập nhật link các chương 66~68

Link down các chương này tớ sẽ cập nhật sau

Chương 75

Chương 75 – xâm nhập hang hải tặc | ONLINE

Chương 76

Chương 76 – tìm thấy kho báu | ONLINE

Chương 77

Chương 77 – cặp mắt xanh | ONLINE

chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: