[13.12.10]Dragon Ball chương 66~68


Cập nhật link các chương 57~59

Link down các chương này tớ sẽ cập nhật sau

Chương 66

Chương 66 – Ngày tàn của Tháp Chỉ huy!! | ONLINE

Chương 67

Chương 67 – Về hướng Tây… | ONLINE

Chương 68

Chương 68 – Nhà Buruma ở thành phố phía Tây | ONLINE

Chúc vui vẻ!

T@_@D

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: